Kierowca "excel" nie jest dostępny w połączeniu z Power BI. (itgenhcr048 - 00-46723d74b42bc3db98b3d6d475cd8742-4159736ba1d18d00-00)

Nieznana jest pozycja, której dotyczy wniosek.

Może chcesz przejść na stronę strony startowej Invantive Cloud?

Skontaktuj się z naszym supportem, gdy uważasz, że ta strona powinna działać.