Polityka prywatności

Polityka prywatności Invantive

Data wejścia w życie: 17-06-2024

Invantive ("my", "nas" lub "nasz") obsługuje wszystkie witryny internetowe invantive.com (zwane dalej "Usługą").

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach związanych z tymi danymi.

Używamy danych użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile w niniejszej Polityce prywatności nie określono inaczej, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach.

W przypadku jakichkolwiek niespójności lub konfliktu między angielską wersją niniejszej Polityki prywatności a jakimkolwiek jej tłumaczeniem, wersja angielska będzie rozstrzygająca i kontrolna.

Historia zmian

Zmiany Polityki prywatności są następujące:

 • 22-05-2019: Wersja oryginalna.
 • 26-08-2019: Popraw oczywiste literówki.Correct evident typos.
 • 11-07-2023: Aktualizacja danych kontaktowych.
 • 17-06-2024: Wielojęzyczna aplikacja do wszystkich witryn invantive.com, zmiana kontaktowego adresu e-mail na security@invantive.com.

Definicje

 • Serwis

  Serwis to strony internetowe invantive.com obsługiwane przez Invantive BV.

 • Dane osobowe

  Dane Osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby fizycznej, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji, które są w naszym posiadaniu lub mogą wejść w nasze posiadanie).

 • Dane użytkowania

  Dane o użytkowaniu to dane gromadzone automatycznie w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • Pliki cookie

  Pliki cookie to małe pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

 • Administrator danych

  Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych.

  Dla celów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem danych osobowych użytkownika.

 • Podmioty przetwarzające dane (lub dostawcy usług)

  Przetwarzający dane (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora danych.

  Invantive może korzystać z usług różnych dostawców usług w celu bardziej efektywnego przetwarzania danych użytkownika.

 • Podmiot danych (lub użytkownik)

  Podmiot danych to każda żyjąca osoba fizyczna, która korzysta z naszej Usługi i której dotyczą Dane osobowe.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Invantive gromadzi kilka różnych rodzajów informacji w różnych celach, aby świadczyć i ulepszać Usługę.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub jego identyfikacji ("Dane osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Numer telefonu
 • Adres, stan, województwo, kod pocztowy, miasto, kraj
 • Pliki cookie i dane o użytkowaniu

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do kontaktowania się z nim w celu przesyłania mu biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą być dla niego interesujące. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas jakichkolwiek lub wszystkich takich wiadomości, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Dane użytkowania

Możemy również gromadzić informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do Usługi i korzystania z niej ("Dane o użytkowaniu"). Te Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowujemy pewne informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika z witryny internetowej i przechowywane na urządzeniu użytkownika. Wykorzystywane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie akceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady używanych przez nas plików cookie:

 • Pliki cookie sesji. Używamy sesyjnych plików cookie do obsługi naszej Usługi.
 • Preferencyjne pliki cookie. Preferencyjne pliki cookie służą do zapamiętywania preferencji i różnych ustawień użytkownika.
 • Pliki cookie związane z bezpieczeństwem. Używamy plików cookie bezpieczeństwa do celów bezpieczeństwa.

Wykorzystanie danych

Invantive wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę
 • Powiadamianie użytkownika o zmianach w naszej usłudze
 • Umożliwienie użytkownikowi udziału w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy użytkownik zdecyduje się to zrobić
 • Zapewnienie obsługi klienta
 • Gromadzenie analiz lub cennych informacji, abyśmy mogli ulepszać nasze Usługi
 • Monitorowanie korzystania z naszej Usługi
 • Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
 • Dostarczanie użytkownikowi wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które użytkownik już zakupił lub o które zapytał, chyba że użytkownik nie wyraził zgody na otrzymywanie takich informacji.

Jeśli użytkownik pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania przez Invantive danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy.

Invantive może przetwarzać dane osobowe użytkownika, ponieważ:

 • Musimy wykonać umowę zawartą z użytkownikiem
 • Użytkownik wyraził na to zgodę
 • Przetwarzanie odbywa się w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne wobec praw użytkownika.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Przechowywanie danych

Invantive będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania danych użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Invantive będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane o użytkowaniu są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

Transfer danych

Informacje o użytkowniku, w tym Dane Osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.

Jeśli użytkownik znajduje się poza Holandią i zdecyduje się przekazać nam informacje, należy pamiętać, że przekazujemy dane, w tym dane osobowe, do Holandii i przetwarzamy je w Holandii i innych krajach Unii Europejskiej.

Zgoda użytkownika na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę użytkownika na takie przekazanie.

Invantive podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że dane użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych użytkownika nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo danych użytkownika i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych

Transakcje biznesowe

Jeśli firma Invantive jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane. Powiadomimy użytkownika, zanim jego dane osobowe zostaną przekazane i zaczną podlegać innej Polityce prywatności.

Ujawnianie informacji na potrzeby organów ścigania

W pewnych okolicznościach Invantive może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Invantive może ujawnić dane osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne:

 • W celu spełnienia obowiązku prawnego
 • Aby chronić i bronić praw lub własności Invantive
 • Zapobieganie lub badanie ewentualnych wykroczeń związanych z Usługą
 • Ochrona bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Polityka dotycząca sygnałów "Do Not Track" zgodnie z California Online Protection Act (CalOPPA)

Invantive nie obsługuje funkcji Do Not Track ("DNT"). Do Not Track to preferencja, którą można ustawić w przeglądarce internetowej, aby informować witryny internetowe, że użytkownik nie chce być śledzony.

Funkcję Do Not Track można włączyć lub wyłączyć na stronie Preferencje lub Ustawienia przeglądarki internetowej.

Prawa do ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli użytkownik jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przysługują mu pewne prawa do ochrony danych. Invantive dąży do podjęcia uzasadnionych kroków w celu umożliwienia użytkownikowi poprawienia, zmiany, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik chce uzyskać informacje na temat przechowywanych przez nas jego danych osobowych i usunąć je z naszych systemów, prosimy o kontakt.

W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na temat użytkownika. W miarę możliwości użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub zażądać ich usunięcia bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli użytkownik nie jest w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania pomocy.
 • Prawo do sprostowania. Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych.
 • Prawo do ograniczeń. Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na jego temat, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
 • Prawo do wycofania zgody. Użytkownik ma również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy Invantive opiera się na jego zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych.

Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania możemy poprosić użytkownika o zweryfikowanie jego tożsamości.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia korzystania z naszej Usługi ("Usługodawcy"), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Nasza usługa może zawierać łącza do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Kliknięcie łącza strony trzeciej spowoduje przekierowanie do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia ("Dzieci").

Invantive nie gromadzi świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Invantive może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Invantive powiadamia użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Invantive poinformuje użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub wyraźnego powiadomienia w naszym Serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizuje "datę wejścia w życie" w górnej części niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt:

 • Pocztą elektroniczną:
 • Telefonicznie:
 • Zgłoś incydent bezpieczeństwaX
 • Godziny otwarcia: 9:00 - 17:00 CET od poniedziałku do piątku.
 • Zawsze podawaj swój numer telefonu, adres e-mail i krótki opis. Prosimy o niepodawanie wrażliwych danych do czasu ustanowienia bezpiecznego kanału komunikacji.
 • W przypadku pilnych incydentów związanych z bezpieczeństwem prosimy o wysłanie wiadomości e-mail lub zadzwonienie z włączoną funkcją identyfikacji rozmówcy poza godzinami otwarcia. Zostaniesz oddzwoniony najszybciej jak to możliwe.
 • Do klasyfikacji zgłoszonego incydentu używamy matrycy zagrożeń NCSC. Jako podstawę naszej polityki stosujemy wytyczne NCSC dotyczące odpowiedzialnego ujawniania informacji.
 • Potwierdzenie odbioru otrzymasz zawsze w ciągu jednego dnia roboczego.
 • Prosimy o nie udostępnianie informacji o incydencie bezpieczeństwa innym osobom do czasu, aż firma Invantive będzie miała wystarczającą możliwość rozwiązania problemu, a użytkownicy będą mieli wystarczającą możliwość korzystania z ewentualnie zaktualizowanej wersji oprogramowania. Prosimy o niewykorzystywanie dalej wiedzy o incydencie bezpieczeństwa oraz o zaniechanie wszelkich działań, które stały się możliwe po zaistnieniu problemu bezpieczeństwa.
 • Jeśli nie jesteś zadowolony z obsługi, prosimy o kontakt z NCSC.