Den här sidan har blivit maskinöversatt.

Hur ansluter jag Power BI till QuickBooks Online på 5 minuter?

Utför följande steg för att ansluta Power BI till QuickBooks Online. Du behöver bara ha kunskap om Power BI, ditt eget företag och QuickBooks Online administrationen.

QuickBooks Online är ett onlinebokföringsprogram för små och medelstora företag.

Det krävs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om QuickBooks Online API:erna för att ansluta QuickBooks Online till Power BI. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa din egen instrumentpanel med data från QuickBooks Online.

Stegen för att ansluta Power BI till QuickBooks Online är:

 1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
 2. Skapa en databas QuickBooks Online.
 3. Gör QuickBooks Online-databasen tillgänglig via Microsoft OData-kontakten.
 4. Anslut Power BI till QuickBooks Online genom kontakten.
 5. Ladda data från QuickBooks Online till Power BI.
 6. Skapa din instrumentpanel.

Invantive Cloud erbjuder en QuickBooks Online kontakt för att hämta data från QuickBooks Online till Power BI, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query och/eller Azure Data Factory.

Med QuickBooks Online-kontakten för Power BI hämtar du som standard data från alla anslutna QuickBooks Online-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet QuickBooks Online företag som hämtas i Power BI genom databasinställningarna. Du kan t.ex. också begränsa connectorn för Power BI till data från exakt ett QuickBooks Online företag. Naturligtvis kan du också filtrera uppgifterna efter ett visst QuickBooks Online företag med hjälp av ett filtersteg i Power BI. QuickBooks Online-kontakten för Power BI har avancerade optimeringar för att ge bra prestanda i realtid med både ett enda QuickBooks Online-företag och hundratals QuickBooks Online-företag.

Om du har frågor kan du titta på forumet för QuickBooks Online. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

 1. Gå till Invantive Cloud startsida.

 2. Välj knappen Log on (Logga in).

 3. Välj knappen Registrera dig. Registrera dig för Invantive Cloud.

 4. Ange din e-postadress. Ange företagets e-postadress.

 5. Välj knappen Nästa.

 6. Ange dina personuppgifter. Ange personuppgifter.

 7. Välj knappen Nästa.

 8. Ange ditt lösenord och upprepa det lösenord du angett.

 9. Välj knappen Nästa. Ange två identiska lösenord.

 10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

 11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden. Sexsiffrig verifieringskod för att bekräfta e-postadressen.

 12. Välj knappen Registrera dig.

 13. Logga in nu. Registrera dig.

 14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa. Förbered TOTP-konfigurationen.

 15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför". Skanna QR-koden i TOTP-appen och ange aktuell kod.

 16. Hoppa över registrering av organisationen. Hoppa över företagsregistreringen.

 17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara". Fullständiga personuppgifter.

 18. Gå till instrumentpanelen. Navigera till instrumentpanelen.

 19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till QuickBooks Online och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa QuickBooks Online databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från QuickBooks Online. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från QuickBooks Online. Invantive Cloud förser Power BI med en realtidslänk till QuickBooks Online. Databasen kommer att användas för all din QuickBooks Online-rapportering med Power BI. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till {0} och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

 1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas). Lägg till en databas.

 2. Välj QuickBooks Online i listan. Välj QuickBooks Online kontakt.

 3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för QuickBooks Online.

 4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från QuickBooks Online på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Power BI tillgång till QuickBooks Online

För att hämta data från Power BI skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Power BI. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Power BI-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från QuickBooks Online utanför Invantive Cloud:

 1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

 2. Om du vill använda uppgifterna via webbversionerna av Power BI måste du helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Du är nu redo att importera QuickBooks Online-data till Power BI.

Konfigurera Power BI kontakt för QuickBooks Online

Du kommer nu att hämta Power BI data från QuickBooks Online genom den etablerade länken.

Utför följande steg:

 1. Starta Microsoft Power BI och klicka på "Get Data". Använd Get Data i Power BI

 2. Välj "OData Feed". Välj OData-flöde

 3. Ange Bridge Online URL för databasen QuickBooks Online i fönstret. Välj OK-knappen. Konfigurera OData URL för Invantive Bridge Online

 4. Ibland accepterar Power BI inte URL:n och en gul varningssignal visas. Lägg då till ett "/" i slutet av URL:n och ta bort det igen. Välj OK-knappen.

 5. Ett meddelande om saknad autentisering visas om du inte tidigare har registrerat dina inloggningsuppgifter i Power BI.

 6. Välj fliken "Basic" till vänster. Konfigurera grundläggande autentisering

 7. Ange användarnamnet för Invantive Cloud.

 8. Ange det lösenord som du har angett för Invantive Cloud.

 9. Du behöver inte ändra "Scope" i menyn "Choose which Level" om du inte har särskilda skäl.

 10. Välj OK-knappen.

Du behöver bara utföra dessa steg för att länka QuickBooks Online med Power BI en gång. Från och med nu hittar du den länkade datakällan i Power BI under "Senaste källor" i menyn.

Ladda data i Power BI från QuickBooks Online

En lista med QuickBooks Online tabeller visas för användning i instrumentpanelen. Du hittar dessa tabeller och deras betydelse på documentation.invantive.com. Ett begränsat antal tabeller från QuickBooks Online-dokumentationen av Invantive är inte synliga från Power BI eftersom de har parametrar.

Utför följande steg för att läsa in data i din instrumentpanel:

 1. Välj den tabell du vill använda i navigatorn. Du kan också välja flera tabeller samtidigt.

 2. En förhandsvisning av data från QuickBooks Online visas till höger när du väljer en tabell.

 3. Välj OK-knappen.

 4. Alla data från alla valda tabeller laddas direkt av anslutningen till Power BI.

 5. Laddningen kan ta kort eller lång tid beroende på mängden data. Första gången tar det märkbart längre tid eftersom data ännu inte finns i "cacheminnet".

 6. Avancerade Power BI-användare kan använda knappen "Transformera" för att öka laddningshastigheten från Power BI genom att tillämpa filter.

QuickBooks Online-anslutningen cachelagrar data. Dina data lagras krypterat. Power BI hämtar ofta samma data igen, särskilt under utvecklingen av instrumentpaneler. Cachelagringen ger en märkbar acceleration. De cachelagrade data uppdateras enligt den varaktighet som du ställer in i den virtuella QuickBooks Online-databasen. Som standard är varaktigheten inställd på 4 timmar; därför får du samma data i 4 timmar via anslutningen.

Bygg en QuickBooks Online instrumentpanel

I Power BI är uppgifterna nu redo att användas i instrumentpanelen.

Nu kan du skapa dina rapporter eller instrumentpaneler.

Klicka på "Refresh" för att uppdatera QuickBooks Online-data från Invantive Bridge Online.

Ytterligare funktioner

Efter en första framgång med nya insikter genom en anpassad rapport eller analys på QuickBooks Online kommer du att skapa flera instrumentpaneler på dina QuickBooks Online-data. Det är då effektivare att använda Microsofts dataflöden så att data delas mellan de olika instrumentpanelerna inom onlineplattformen Power BI.

Du kan också använda andra Invantive-kontakter för en rapport eller analys. För detta kan du följa de steg som beskrivs ovan. Alla Power BI-kontakter i Invantive fungerar på samma sätt; endast registreringen av databasen beror på datakällan.

Slutligen kan du med Invantive Cloud också bygga programvara i form av små webbapplikationer. Denna programvara kan använda data i din databas.