Den här sidan har blivit maskinöversatt.

Hur ansluter jag Power Query till Kadaster på 5 minuter?

Utför följande steg för att ansluta Power Query till Kadaster. Du behöver bara kunskap om Power Query och din egen verksamhet.

Det nederländska kadastret är ett offentligt register över rumsliga data i Nederländerna som samlar mark-, bostads- och infrastrukturdata i strukturerade och grafiska format.

Det krävs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om Kadaster API:erna för att ansluta Kadaster till Power Query. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa din egen instrumentpanel med data från Kadaster.

Stegen för att ansluta Power Query till Kadaster är:

 1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
 2. Skapa en databas Kadaster.
 3. Gör Kadaster-databasen tillgänglig via Microsoft OData-kontakten.
 4. Anslut Power Query till Kadaster genom kontakten.
 5. Ladda data från Kadaster till Power Query.
 6. Skapa din instrumentpanel.

Invantive Cloud erbjuder en Kadaster kontakt för att hämta data från Kadaster till Power Query, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query och/eller Azure Data Factory.

Har du en stor miljö? För effektiva nedladdningar kan du naturligtvis också filtrera data med hjälp av filtersteget eller omvandlingsknappen i Power Query.

Om du har frågor kan du titta på forumet för Kadaster. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

 1. Gå till Invantive Cloud startsida.

 2. Välj knappen Log on (Logga in).

 3. Välj knappen Registrera dig. Registrera dig för Invantive Cloud.

 4. Ange din e-postadress. Ange företagets e-postadress.

 5. Välj knappen Nästa.

 6. Ange dina personuppgifter. Ange personuppgifter.

 7. Välj knappen Nästa.

 8. Ange ditt lösenord och upprepa det lösenord du angett.

 9. Välj knappen Nästa. Ange två identiska lösenord.

 10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

 11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden. Sexsiffrig verifieringskod för att bekräfta e-postadressen.

 12. Välj knappen Registrera dig.

 13. Logga in nu. Registrera dig.

 14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa. Förbered TOTP-konfigurationen.

 15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför". Skanna QR-koden i TOTP-appen och ange aktuell kod.

 16. Hoppa över registrering av organisationen. Hoppa över företagsregistreringen.

 17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara". Fullständiga personuppgifter.

 18. Gå till instrumentpanelen. Navigera till instrumentpanelen.

 19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till Kadaster och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa Kadaster databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från Kadaster. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Kadaster. Invantive Cloud förser Power Query med en realtidslänk till Kadaster. Databasen kommer att användas för all din Kadaster-rapportering med Power Query. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till {0} och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

 1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas). Lägg till en databas.

 2. Välj Kadaster i listan. Välj Kadaster kontakt.

 3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Kadaster.

 4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Kadaster på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Power Query tillgång till Kadaster

För att hämta data från Power Query skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Power Query. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Power Query-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från Kadaster utanför Invantive Cloud:

 1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

 2. Om du vill använda uppgifterna via webbversionerna av Power Query måste du helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Du är nu redo att importera Kadaster-data till Power Query.

Konfigurera Power Query kontakt för Kadaster

Du kommer nu att hämta Power Query data från Kadaster genom den etablerade länken.

Utför följande steg:

 1. Starta Microsoft Power Query och klicka på "Get Data". Använd Get Data i Power BI

 2. Välj "OData Feed". Välj OData-flöde

 3. Ange Bridge Online URL för databasen Kadaster i fönstret. Välj OK-knappen. Konfigurera OData URL för Invantive Bridge Online

 4. Ibland accepterar Power Query inte URL:n och en gul varningssignal visas. Lägg då till ett "/" i slutet av URL:n och ta bort det igen. Välj OK-knappen.

 5. Ett meddelande om saknad autentisering visas om du inte tidigare har registrerat dina inloggningsuppgifter i Power Query.

 6. Välj fliken "Basic" till vänster. Konfigurera grundläggande autentisering

 7. Ange användarnamnet för Invantive Cloud.

 8. Ange det lösenord som du har angett för Invantive Cloud.

 9. Du behöver inte ändra "Scope" i menyn "Choose which Level" om du inte har särskilda skäl.

 10. Välj OK-knappen.

Du behöver bara utföra dessa steg för att länka Kadaster med Power Query en gång. Från och med nu hittar du den länkade datakällan i Power Query under "Senaste källor" i menyn.

Ladda data i Power Query från Kadaster

En lista med Kadaster tabeller visas för användning i instrumentpanelen. Du hittar dessa tabeller och deras betydelse på documentation.invantive.com. Ett begränsat antal tabeller från Kadaster-dokumentationen av Invantive är inte synliga från Power Query eftersom de har parametrar.

Utför följande steg för att läsa in data i din instrumentpanel:

 1. Välj den tabell du vill använda i navigatorn. Du kan också välja flera tabeller samtidigt.

 2. En förhandsvisning av data från Kadaster visas till höger när du väljer en tabell.

 3. Välj OK-knappen.

 4. Alla data från alla valda tabeller laddas direkt av anslutningen till Power Query.

 5. Laddningen kan ta kort eller lång tid beroende på mängden data. Första gången tar det märkbart längre tid eftersom data ännu inte finns i "cacheminnet".

 6. Avancerade Power Query-användare kan använda knappen "Transformera" för att öka laddningshastigheten från Power Query genom att tillämpa filter.

Kadaster-anslutningen cachelagrar data. Dina data lagras krypterat. Power Query hämtar ofta samma data igen, särskilt under utvecklingen av instrumentpaneler. Cachelagringen ger en märkbar acceleration. De cachelagrade data uppdateras enligt den varaktighet som du ställer in i den virtuella Kadaster-databasen. Som standard är varaktigheten inställd på 4 timmar; därför får du samma data i 4 timmar via anslutningen.

Bygg en Kadaster instrumentpanel

I Power Query är uppgifterna nu redo att användas i instrumentpanelen.

Nu kan du skapa dina rapporter eller instrumentpaneler.

Klicka på "Refresh" för att uppdatera Kadaster-data från Invantive Bridge Online.

Ytterligare funktioner

Efter en första framgång med nya insikter genom en anpassad rapport eller analys på Kadaster kommer du att skapa flera instrumentpaneler på dina Kadaster-data. Det är då effektivare att använda Microsofts dataflöden så att data delas mellan de olika instrumentpanelerna inom onlineplattformen Power Query.

Du kan också använda andra Invantive-kontakter för en rapport eller analys. För detta kan du följa de steg som beskrivs ovan. Alla Power Query-kontakter i Invantive fungerar på samma sätt; endast registreringen av databasen beror på datakällan.

Slutligen kan du med Invantive Cloud också bygga programvara i form av små webbapplikationer. Denna programvara kan använda data i din databas.