Den här sidan har blivit maskinöversatt.

Hur ansluter jag Tableau till Gripp CRM?

Utför följande steg för att ansluta Tableau till Gripp CRM. Du behöver bara kunskap om Tableau och din egen verksamhet.

Gripp CRM är en molnlösning för kundhantering. Gripp innehåller CRM samt projekt, tidrapporter och arbetsflöden. Gripp kan utökas genom att definiera fria fält på organisationer, kontrakt, projekt och andra tabeller.

Det behövs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om Gripp CRM API:erna för att ansluta Gripp CRM till Tableau. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalagret med data från Gripp CRM.

Stegen för att ansluta Tableau till Gripp CRM är:

 1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
 2. Skapa en databas Gripp CRM.
 3. Gör Gripp CRM-databasen tillgänglig via Tableau OData-kontakten.
 4. Anslut Tableau till Gripp CRM genom kontakten.
 5. Ladda data från Gripp CRM till Tableau.

Invantive Cloud erbjuder en Gripp CRM kontakt för att hämta data från Gripp CRM till Tableau, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI, Power Query, Tableau a Azure Data Factory.

Har du en stor miljö? För effektiva nedladdningar kan du naturligtvis också filtrera uppgifterna.

Om du har frågor kan du titta på forumet för Gripp CRM. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

 1. Gå till Invantive Cloud startsida.

 2. Välj knappen Log on (Logga in).

 3. Välj knappen Registrera dig. Registrera dig för Invantive Cloud.

 4. Ange din e-postadress. Ange företagets e-postadress.

 5. Välj knappen Nästa.

 6. Ange dina personuppgifter. Ange personuppgifter.

 7. Välj knappen Nästa.

 8. Ange ditt lösenord och upprepa lösenordet.

 9. Välj knappen Nästa. Ange två identiska lösenord.

 10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

 11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden. Sexsiffrig verifieringskod för att bekräfta e-postadressen.

 12. Välj knappen Registrera dig.

 13. Logga in nu. Registrera dig.

 14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa. Förbered TOTP-konfigurationen.

 15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför". Skanna QR-koden i TOTP-appen och ange aktuell kod.

 16. Hoppa över registrering av organisationen. Hoppa över företagsregistreringen.

 17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara". Fullständiga personuppgifter.

 18. Gå till instrumentpanelen. Navigera till instrumentpanelen.

 19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till Gripp CRM och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa Gripp CRM databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från Gripp CRM. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Gripp CRM. Invantive Cloud förser Tableau med en realtidslänk till Gripp CRM. Databasen kommer att användas för all din Gripp CRM-rapportering med Tableau. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

 1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas). Lägg till en databas.

 2. Välj Gripp CRM i listan. Välj Gripp CRM kontakt.

 3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Gripp CRM.

 4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Gripp CRM på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Tableau tillgång till Gripp CRM

För att hämta data från Tableau skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Tableau. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Tableau-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från Gripp CRM utanför Invantive Cloud:

 1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

 2. Du kan helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Du är nu redo att importera Gripp CRM-data till Tableau.

Konfigurera Tableau kontakt för Gripp CRM

Du kommer nu att hämta Tableau data från Gripp CRM genom den etablerade länken.

Observera återigen att Invantive Cloud under huven hanterar all komplexitet, t.ex. att ställa in autentiseringsuppgifter som en uppdateringstoken, förvärva en åtkomsttoken, optimera och parallellisera åtkomst, få tillgång till ett API inom hastighetsgränser, räckvidder och säkerhetsbegränsningar. Det finns inget behov av kunskap om komplexa tekniska ämnen som OAuth-åtkomsttoken eller API.

Utför följande steg:

 1. Starta Tableau och välj "Mer..." från menyn "Till en server" på vänstermenyn "Anslut". Förbered import av Gripp CRM data till Tableau.

 2. Sök och välj OData-kontakten.' Välj Tableau OData-kontakten för att importera data från Gripp CRM.

 3. Ange Bridge Online URL för databasen Tableau i fönstret. Denna URL som innehåller data finns i databasformuläret i Invantive Cloud. Välj autentiseringstyp "Användarnamn och lösenord". Ange Invantive Clouds användarnamn och lösenord. OData URL för Gripp CRM med inloggningsuppgifter

 4. Listan över tillgängliga Gripp CRM tabeller visas. Välj de önskade tabellerna och skapa Tableau-instrumentpanelen. Välj Gripp CRM tabeller och bearbeta dem i Tableau.