Kierowca "xml" nie jest dostępny w połączeniu z Power Query. (itgenhcr049 - 00-3873b51bcbf7d997f8b795199538d9e8-e05cd68b221dc369-00)

Nieznana jest pozycja, której dotyczy wniosek.

Może chcesz przejść na stronę strony startowej Invantive Cloud?

Skontaktuj się z naszym supportem, gdy uważasz, że ta strona powinna działać.