Kierowca "xml" nie jest dostępny w połączeniu z Power BI. (itgenhcr048 - 00-c630961deaba2c67dc8dfc13c0273fa1-9e2fec653d9cb9c6-00)

Nieznana jest pozycja, której dotyczy wniosek.

Może chcesz przejść na stronę strony startowej Invantive Cloud?

Skontaktuj się z naszym supportem, gdy uważasz, że ta strona powinna działać.