Jak połączyć Power Query z Visma.net Financials w 5 minut?

Wykonaj następujące kroki, aby połączyć Power Query z Visma.net Financials. Wystarczy wiedza o Power Query, własnym biznesie i administracji Visma.net Financials.

Visma.net to oprogramowanie online do prowadzenia księgowości. Visma.net jest wykorzystywana zarówno przez duże biura rachunkowe, jak i dużych przedsiębiorców.

Nie jest potrzebna żadna wiedza techniczna ani wiedza na temat interfejsów API Visma.net Financials, aby połączyć Visma.net Financials z Power Query. Ten plan krok po kroku powie Ci dokładnie, jakie kroki musisz przejść w Invantive Cloud, aby stworzyć własny dashboard z danymi z Visma.net Financials.

Kroki łączące Power Query z Visma.net Financials to:

 1. Zarejestruj konto Invantive Cloud.
 2. Utwórz bazę danych Visma.net Financials.
 3. Udostępnienie bazy danych Visma.net Financials poprzez złącze Microsoft OData.
 4. Podłącz Power Query do Visma.net Financials przez złącze.
 5. Wczytaj dane z Visma.net Financials do Power Query.
 6. Zbuduj swoją tablicę rozdzielczą.

Invantive Cloud oferuje Visma.net Financials konektor do pobierania danych z Visma.net Financials do Power Query, ale istnieje ponad 75 innych konektorów dostępnych również dla SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query i/lub Azure Data Factory.

Za pomocą złącza Visma.net Financials dla Power Query domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Visma.net Financials z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Visma.net Financials firm, które są pobierane w Power Query poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Power Query do danych z dokładnie jednej firmy Visma.net Financials. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Visma.net Financials używając kroku filtrującego w Power Query. Konektor Visma.net Financials dla Power Query posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Visma.net Financials, jak i z setkami firm Visma.net Financials.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Visma.net Financials. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże Ci rozpocząć działalność. Ta bezpłatna godzina dotyczy również bezpłatnych planów.

Zarejestruj konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe kroki jeden raz, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

 1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

 2. Wybierz przycisk Log on.

 3. Wybierz przycisk Sign Up. Zarejestruj się w Invantive Cloud.

 4. Wpisz swój służbowy adres e-mail. Wprowadź biznesowy adres e-mail.

 5. Wybierz przycisk Next.

 6. Wprowadź swoje dane osobowe. Wprowadź dane osobowe.

 7. Wybierz przycisk Next.

 8. Wpisz swoje hasło i powtórz wprowadzone hasło.

 9. Wybierz przycisk Next. Wprowadź dwa identyczne hasła.

 10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

 11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny. Sześciocyfrowy kod weryfikacyjny do sprawdzenia poprawności adresu e-mail.

 12. Wybierz przycisk Sign Up.

 13. Zaloguj się teraz. Zapisz się.

 14. Upewnij się, że masz zainstalowaną na telefonie aplikację do uwierzytelniania. Wybierz przycisk Next. Przygotuj TOTP-konfigurację.

 15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz "Zakończ". Zeskanuj kod QR do aplikacji TOTP i wprowadź aktualny kod.

 16. Pomiń rejestrację organizacji. Pomiń rejestrację firmy.

 17. Uzupełnij swoje dane osobowe i wybierz "Zapisz". Kompletne dane osobowe.

 18. Przejdź do tablicy rozdzielczej. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.

 19. Zostanie wyświetlony panel Invantive Cloud dashboard.

Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Visma.net Financials i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.

Utwórz Visma.net Financials bazę danych

W tym kroku konfigurujemy bazę danych z danymi z Visma.net Financials. Baza danych jest "wirtualna", ponieważ nie jest tradycyjną bazą danych, ale jest zasilana w czasie rzeczywistym z Visma.net Financials. Invantive Cloud zapewnia Power Query połączenie w czasie rzeczywistym z Visma.net Financials. Baza danych będzie używana do wszystkich raportów z Visma.net Financials z Power Query. Tak więc te kroki trzeba wykonać tylko raz.

Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z {0} i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.

 1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych. Dodaj bazę danych.

 2. Wybierz Visma.net Financials z listy. Wybierz złącze Visma.net Financials.

 3. Prosimy o wypełnienie formularza z danymi do logowania dla Visma.net Financials.

 4. Wybierz przycisk OK.

Gratulacje! Możesz teraz przetwarzać dane z Visma.net Financials w ramach witryny Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznanie połączenia z Power Query dostępu do Visma.net Financials

Aby pobrać dane z Power Query tworzymy połączenie poprzez Invantive Bridge Online. Tworzy to "most" pomiędzy chmurą Invantive a standardowym konektorem OData, który jest dostępny w każdej wersji Power Query. Nie trzeba niczego instalować lokalnie: żadnego konektora, żadnego dostawcy ado.NET ani żadnego dodatku do Power Query.

Wykonaj następujące kroki, aby bezpiecznie korzystać z danych z Visma.net Financials poza Invantive Cloud:

 1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy napis z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adres IP). Wybierz pobliski pomarańczowy przycisk.

 2. Jeśli chcesz korzystać z danych poprzez wersje internetowe Power Query, musisz całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę ("*").

Teraz jesteś gotowy do zaimportowania danych Visma.net Financials do Power Query.

Skonfiguruj Power Query złącze dla Visma.net Financials

Teraz będziesz wciągał dane Power Query z Visma.net Financials przez ustanowione łącze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom program Microsoft Power Query i kliknij na "Pobierz dane". Wykorzystanie funkcji Get Data w Power BI

 2. Wybierz "OData Feed". Wybierz kanał OData

 3. W oknie należy wpisać adres URL Bridge Online bazy danych Visma.net Financials. Wybierz przycisk OK. Konfiguracja adresu URL OData dla Invantive Bridge Online

 4. Czasami Power Query nie akceptuje adresu URL i pojawia się żółty znak ostrzegawczy. Jeśli tak, dodaj '/' na koniec adresu URL i usuń go ponownie. Wybierz przycisk OK.

 5. Komunikat o braku uwierzytelnienia pojawi się, jeśli wcześniej nie zapisano danych uwierzytelniających do logowania w Power Query.

 6. Wybierz zakładkę "Basic" po lewej stronie. Konfiguracja uwierzytelniania podstawowego

 7. Wprowadź nazwę użytkownika dla Invantive Cloud.

 8. Wprowadź hasło, które zostało ustawione dla Invantive Cloud.

 9. Nie musisz zmieniać "Zakresu" w menu "Wybierz, który poziom", chyba że masz szczególne powody.

 10. Wybierz przycisk OK.

Wystarczy raz wykonać te czynności, aby połączyć Visma.net Financials z Power Query. Od tej pory powiązane źródło danych znajdziesz w Power Query pod "Recent Sources" w menu.

Załaduj dane do Power Query z Visma.net Financials

Pojawia się lista Visma.net Financials tabel do wykorzystania w Twoim pulpicie nawigacyjnym. Tablice te i ich znaczenie można znaleźć na stronie documentation.invantive.com. Ograniczona liczba tabel z Visma.net Financials dokumentacji Invantive nie jest widoczna z Power Query, ponieważ mają parametry.

Wykonaj następujące kroki, aby załadować dane do swojego pulpitu:

 1. Wybierz w Nawigatorze tabelę, której chcesz użyć. Możesz także wybrać wiele tabel jednocześnie.

 2. Po prawej stronie po wybraniu tabeli pojawia się podgląd danych z Visma.net Financials.

 3. Wybierz przycisk OK.

 4. Wszystkie dane ze wszystkich wybranych tabel są ładowane bezpośrednio przez konektor do Power Query.

 5. Ładowanie może trwać krótko lub długo w zależności od ilości danych. Za pierwszym razem i tak trwa zauważalnie dłużej, ponieważ dane nie są jeszcze w "cache".

 6. Zaawansowani użytkownicy Power Query mogą użyć przycisku "Transform", aby zwiększyć prędkość ładowania z Power Query poprzez zastosowanie filtrów.

Połączenie Visma.net Financials będzie buforować dane. Twoje dane będą przechowywane w sposób zaszyfrowany. Power Query, szczególnie podczas tworzenia dashboardu, często pobiera te same dane ponownie. Ta pamięć podręczna zapewnia zauważalne przyspieszenie. Dane w pamięci podręcznej są odświeżane zgodnie z czasem trwania, który ustawisz w wirtualnej bazie Visma.net Financials. Domyślnie czas trwania jest ustawiony na 4 godziny, dlatego będziesz otrzymywać te same dane przez 4 godziny za pośrednictwem połączenia.

Zbuduj tablicę rozdzielczą Visma.net Financials

W Power Query dane są już gotowe do użycia w tablicy rozdzielczej.

Teraz zbuduj swoje raporty lub dashboardy.

Kliknij "Refresh", aby odświeżyć dane Visma.net Financials z Invantive Bridge Online.

Dodatkowe funkcje

Po początkowym sukcesie z nowymi spostrzeżeniami poprzez niestandardowy raport lub analizę na Visma.net Financials, zamierzasz stworzyć wiele pulpitów nawigacyjnych na swoich danych Visma.net Financials. Wtedy bardziej efektywne jest użycie przepływów danych Microsoft, aby dane były współdzielone między różnymi pulpitami nawigacyjnymi w ramach platformy online Power Query.

Możesz również użyć innych konektorów Invantive do raportu lub analizy. W tym celu możesz wykonać kroki opisane powyżej. Wszystkie konektory Power Query Invantive działają identycznie; jedynie rejestracja bazy danych zależy od źródła danych.

Wreszcie, korzystając z Invantive Cloud możesz również budować oprogramowanie w postaci małych aplikacji internetowych. Oprogramowanie to może korzystać z danych znajdujących się w Twojej bazie danych.