Jak połączyć Power BI z Easyflex?

Wykonaj następujące kroki, aby połączyć Power BI z Easyflex. Wystarczy wiedza o Power BI, własnym biznesie i administracji Easyflex.

Easyflex to holenderskie oprogramowanie online dla agencji zatrudnienia. Easyflex zapewnia rejestrację i zatwierdzanie kart czasu pracy, sporządzanie list płac, a także funkcje HR.

Nie jest potrzebna żadna wiedza techniczna ani wiedza na temat interfejsów API Easyflex, aby połączyć Easyflex z Power BI. Ten plan krok po kroku powie Ci dokładnie, jakie kroki musisz przejść w Invantive Cloud, aby stworzyć własny dashboard z danymi z Easyflex.

Kroki łączące Power BI z Easyflex to:

 1. Zarejestruj konto Invantive Cloud.
 2. Utwórz bazę danych Easyflex.
 3. Udostępnienie bazy danych Easyflex poprzez złącze Microsoft OData.
 4. Podłącz Power BI do Easyflex przez złącze.
 5. Wczytaj dane z Easyflex do Power BI.
 6. Zbuduj swoją tablicę rozdzielczą.

Invantive Cloud oferuje Easyflex konektor do pobierania danych z Easyflex do Power BI, ale istnieje ponad 75 innych konektorów dostępnych również dla SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query i/lub Azure Data Factory.

Za pomocą złącza Easyflex dla Power BI domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Easyflex z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Easyflex firm, które są pobierane w Power BI poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Power BI do danych z dokładnie jednej firmy Easyflex. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Easyflex używając kroku filtrującego w Power BI. Konektor Easyflex dla Power BI posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Easyflex, jak i z setkami firm Easyflex.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Easyflex. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże Ci rozpocząć działalność. Ta bezpłatna godzina dotyczy również bezpłatnych planów.

Zarejestruj konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe kroki jeden raz, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

 1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

 2. Wybierz przycisk Log on.

 3. Wybierz przycisk Sign Up. Zarejestruj się w Invantive Cloud.

 4. Wpisz swój służbowy adres e-mail. Wprowadź biznesowy adres e-mail.

 5. Wybierz przycisk Next.

 6. Wprowadź swoje dane osobowe. Wprowadź dane osobowe.

 7. Wybierz przycisk Next.

 8. Wpisz swoje hasło i powtórz wprowadzone hasło.

 9. Wybierz przycisk Next. Wprowadź dwa identyczne hasła.

 10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

 11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny. Sześciocyfrowy kod weryfikacyjny do sprawdzenia poprawności adresu e-mail.

 12. Wybierz przycisk Sign Up.

 13. Zaloguj się teraz. Zapisz się.

 14. Upewnij się, że masz zainstalowaną na telefonie aplikację do uwierzytelniania. Wybierz przycisk Next. Przygotuj TOTP-konfigurację.

 15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz "Zakończ". Zeskanuj kod QR do aplikacji TOTP i wprowadź aktualny kod.

 16. Pomiń rejestrację organizacji. Pomiń rejestrację firmy.

 17. Uzupełnij swoje dane osobowe i wybierz "Zapisz". Kompletne dane osobowe.

 18. Przejdź do tablicy rozdzielczej. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.

 19. Zostanie wyświetlony panel Invantive Cloud dashboard.

Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Easyflex i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.

Utwórz Easyflex bazę danych

W tym kroku konfigurujemy bazę danych z danymi z Easyflex. Baza danych jest "wirtualna", ponieważ nie jest tradycyjną bazą danych, ale jest zasilana w czasie rzeczywistym z Easyflex. Invantive Cloud zapewnia Power BI połączenie w czasie rzeczywistym z Easyflex. Baza danych będzie używana do wszystkich raportów z Easyflex z Power BI. Tak więc te kroki trzeba wykonać tylko raz.

Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z {0} i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.

 1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych. Dodaj bazę danych.

 2. Wybierz Easyflex z listy. Wybierz złącze Easyflex.

 3. Prosimy o wypełnienie formularza z danymi do logowania dla Easyflex.

 4. Wybierz przycisk OK.

Gratulacje! Możesz teraz przetwarzać dane z Easyflex w ramach witryny Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznanie połączenia z Power BI dostępu do Easyflex

Aby pobrać dane z Power BI tworzymy połączenie poprzez Invantive Bridge Online. Tworzy to "most" pomiędzy chmurą Invantive a standardowym konektorem OData, który jest dostępny w każdej wersji Power BI. Nie trzeba niczego instalować lokalnie: żadnego konektora, żadnego dostawcy ado.NET ani żadnego dodatku do Power BI.

Wykonaj następujące kroki, aby bezpiecznie korzystać z danych z Easyflex poza Invantive Cloud:

 1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy napis z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adres IP). Wybierz pobliski pomarańczowy przycisk.

 2. Jeśli chcesz korzystać z danych poprzez wersje internetowe Power BI, musisz całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę ("*").

Teraz jesteś gotowy do zaimportowania danych Easyflex do Power BI.

Skonfiguruj Power BI złącze dla Easyflex

Teraz będziesz wciągał dane Power BI z Easyflex przez ustanowione łącze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom program Microsoft Power BI i kliknij na "Pobierz dane". Wykorzystanie funkcji Get Data w Power BI

 2. Wybierz "OData Feed". Wybierz kanał OData

 3. W oknie należy wpisać adres URL Bridge Online bazy danych Easyflex. Wybierz przycisk OK. Konfiguracja adresu URL OData dla Invantive Bridge Online

 4. Czasami Power BI nie akceptuje adresu URL i pojawia się żółty znak ostrzegawczy. Jeśli tak, dodaj '/' na koniec adresu URL i usuń go ponownie. Wybierz przycisk OK.

 5. Komunikat o braku uwierzytelnienia pojawi się, jeśli wcześniej nie zapisano danych uwierzytelniających do logowania w Power BI.

 6. Wybierz zakładkę "Basic" po lewej stronie. Konfiguracja uwierzytelniania podstawowego

 7. Wprowadź nazwę użytkownika dla Invantive Cloud.

 8. Wprowadź hasło, które zostało ustawione dla Invantive Cloud.

 9. Nie musisz zmieniać "Zakresu" w menu "Wybierz, który poziom", chyba że masz szczególne powody.

 10. Wybierz przycisk OK.

Wystarczy raz wykonać te czynności, aby połączyć Easyflex z Power BI. Od tej pory powiązane źródło danych znajdziesz w Power BI pod "Recent Sources" w menu.

Załaduj dane do Power BI z Easyflex

Pojawia się lista Easyflex tabel do wykorzystania w Twoim pulpicie nawigacyjnym. Tablice te i ich znaczenie można znaleźć na stronie documentation.invantive.com. Ograniczona liczba tabel z Easyflex dokumentacji Invantive nie jest widoczna z Power BI, ponieważ mają parametry.

Wykonaj następujące kroki, aby załadować dane do swojego pulpitu:

 1. Wybierz w Nawigatorze tabelę, której chcesz użyć. Możesz także wybrać wiele tabel jednocześnie.

 2. Po prawej stronie po wybraniu tabeli pojawia się podgląd danych z Easyflex.

 3. Wybierz przycisk OK.

 4. Wszystkie dane ze wszystkich wybranych tabel są ładowane bezpośrednio przez konektor do Power BI.

 5. Ładowanie może trwać krótko lub długo w zależności od ilości danych. Za pierwszym razem i tak trwa zauważalnie dłużej, ponieważ dane nie są jeszcze w "cache".

 6. Zaawansowani użytkownicy Power BI mogą użyć przycisku "Transform", aby zwiększyć prędkość ładowania z Power BI poprzez zastosowanie filtrów.

Połączenie Easyflex będzie buforować dane. Twoje dane będą przechowywane w sposób zaszyfrowany. Power BI, szczególnie podczas tworzenia dashboardu, często pobiera te same dane ponownie. Ta pamięć podręczna zapewnia zauważalne przyspieszenie. Dane w pamięci podręcznej są odświeżane zgodnie z czasem trwania, który ustawisz w wirtualnej bazie Easyflex. Domyślnie czas trwania jest ustawiony na 4 godziny, dlatego będziesz otrzymywać te same dane przez 4 godziny za pośrednictwem połączenia.

Zbuduj tablicę rozdzielczą Easyflex

W Power BI dane są już gotowe do użycia w tablicy rozdzielczej.

Teraz zbuduj swoje raporty lub dashboardy.

Kliknij "Refresh", aby odświeżyć dane Easyflex z Invantive Bridge Online.

Dodatkowe funkcje

Po początkowym sukcesie z nowymi spostrzeżeniami poprzez niestandardowy raport lub analizę na Easyflex, zamierzasz stworzyć wiele pulpitów nawigacyjnych na swoich danych Easyflex. Wtedy bardziej efektywne jest użycie przepływów danych Microsoft, aby dane były współdzielone między różnymi pulpitami nawigacyjnymi w ramach platformy online Power BI.

Możesz również użyć innych konektorów Invantive do raportu lub analizy. W tym celu możesz wykonać kroki opisane powyżej. Wszystkie konektory Power BI Invantive działają identycznie; jedynie rejestracja bazy danych zależy od źródła danych.

Wreszcie, korzystając z Invantive Cloud możesz również budować oprogramowanie w postaci małych aplikacji internetowych. Oprogramowanie to może korzystać z danych znajdujących się w Twojej bazie danych.