Hoe verbind ik Power Query met IBM DB2 UDB?

Voer de volgende stappen uit om Power Query met IBM DB2 UDB te verbinden. U heeft alleen kennis van Power Query en uw eigen bedrijf nodig.

IBM DB2/UDB is een traditioneel databaseplatform toegankelijk via een ANSI SQL dialect.

Er is geen technische kennis nodig, noch kennis van de IBM DB2 UDB API's om IBM DB2 UDB met Power Query te verbinden. Dit stappenplan vertelt u precies welke stappen u moet doorlopen op Invantive Cloud om uw eigen dashboard te maken met data uit IBM DB2 UDB.

De stappen om Power Query te verbinden met IBM DB2 UDB zijn:

 1. Registreer een Invantive Cloud-account.
 2. Maak een IBM DB2 UDB-database.
 3. Maak de IBM DB2 UDB-database beschikbaar via de Microsoft OData-connector.
 4. Verbind Power Query met IBM DB2 UDB via de connector.
 5. Laad gegevens van IBM DB2 UDB in Power Query.
 6. Bouw uw dashboard.

Invantive Cloud biedt een IBM DB2 UDB connector om gegevens van IBM DB2 UDB naar Power Query te downloaden, maar er zijn ook meer dan 75 andere connectoren beschikbaar voor SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query en/of Azure Data Factory.

Heeft u een grote omgeving? Voor effectieve downloads kunt u de gegevens natuurlijk ook filteren met de filterstap of de transformatieknop in Power Query.

Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor IBM DB2 UDB Elke organisatie heeft recht op 1 uur gratis training om u op weg te helpen. Dit gratis uur geldt ook voor gratis abonnementen.

Registreer een Account op Invantive Cloud

Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:

 1. Ga naar Invantive Cloud startpagina.

 2. Selecteer de Aanmeldknop.

 3. Selecteer de Inschrijven-knop. Inschrijven bij Invantive Cloud.

 4. Voer uw zakelijke e-mailadres in. Voer een zakelijk e-mailadres in.

 5. Selecteer de Volgende-knop.

 6. Vul uw persoonlijke gegevens in. Vul persoonlijke gegevens in.

 7. Selecteer de Volgende-knop.

 8. Voer uw wachtwoord in en herhaal het wachtwoord dat u hebt ingevoerd.

 9. Selecteer de Volgende-knop. Voer twee identieke wachtwoorden in.

 10. U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.

 11. Voer de zescijferige verificatiecode in. Zescijferige verificatiecode om uw e-mailadres te controleren.

 12. Selecteer de Inschrijven-knop.

 13. Meld u nu aan. Inschrijven.

 14. Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop. TOTP-configuratie voorbereiden.

 15. Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien". Scan de QR-code in de TOTP-app en voer de huidige code in.

 16. Sla de registratie van de organisatie over. Bedrijfsregistratie overslaan.

 17. Vul uw persoonlijke gegevens in en kies "Opslaan". Volledige persoonlijke gegevens.

 18. Ga naar het dashboard. Navigeer naar dashboard.

 19. Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met IBM DB2 UDB en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

Maak IBM DB2 UDB database

In deze stap zetten we een database op met gegevens uit IBM DB2 UDB. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit IBM DB2 UDB. Invantive Cloud biedt Power Query een realtime koppeling naar IBM DB2 UDB. De database wordt gebruikt voor al uw IBM DB2 UDB rapportages met Power Query. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met {0} en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

 1. Klik op de Knop Database toevoegen. Database Toevoegen

 2. Selecteer IBM DB2 UDB in de lijst. Selecteer IBM DB2 UDB-connector.

 3. Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor IBM DB2 UDB.

 4. Selecteer de OK-knop.

Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van IBM DB2 UDB verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.

Verleen verbinding van Power Query toegang tot IBM DB2 UDB

Om de gegevens van Power Query op te halen maken we een koppeling via Invantive Bridge Online. Hiermee wordt een "brug" geslagen tussen de cloud van Invantive en de standaard OData-connector die in elke versie van Power Query beschikbaar is. U hoeft niets lokaal te installeren: geen connector, geen ado.NET-provider en ook geen Power Query-add-on.

Voer de volgende stappen uit om veilig de gegevens van IBM DB2 UDB buiten Invantive Cloud te gebruiken:

 1. Naast de database vindt u een oranje tekst waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen vanaf uw huidige locatie (IP-adres). Selecteer de nabijgelegen oranje knop.

 2. Als u de gegevens via de webversies van Power Query wilt gebruiken, moet u de IP-adrescontrole volledig uitschakelen door een asterisk ("*") in te voeren.

U bent nu klaar om de IBM DB2 UDB-gegevens in Power Query te importeren.

Configureer Power Query-connector voor IBM DB2 UDB

U haalt nu Power Query gegevens van IBM DB2 UDB binnen via de gemaakte koppeling.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Start Microsoft Power Query en klik op 'Get Data'. Gebruik Gegevens Ophalen in Power BI

 2. Kies 'OData-feed'. Kies OData-feed

 3. Voer de Bridge Online-URL van de IBM DB2 UDB-database in het venster in. Selecteer de OK-knop. Configureer OData URL voor Invantive Bridge Online

 4. Soms accepteert Power Query de URL niet en verschijnt er een geel waarschuwingsicoon. Voeg in dat geval een '/' toe aan het einde van de URL en verwijder deze weer. Selecteer de OK-knop.

 5. Er verschijnt een bericht over ontbrekende authenticatie als u uw aanmeldgegevens nog niet eerder in Power Query heeft vastgelegd.

 6. Selecteer het tabblad "Basis" aan de linkerkant. Configureer Basic Authenticatie

 7. Voer de gebruikersnaam voor Invantive Cloud in.

 8. Voer het wachtwoord in dat u heeft ingesteld voor Invantive Cloud.

 9. U hoeft de "Scope" onder het menu "Kies welk niveau" niet te wijzigen, tenzij u specifieke redenen heeft.

 10. Selecteer de OK-knop.

U hoeft deze stappen maar één keer uit te voeren om IBM DB2 UDB aan Power Query te koppelen. Vanaf nu vind u de gekoppelde gegevensbron in Power Query onder 'Recente bronnen' in het menu.

Gegevens laden in Power Query van IBM DB2 UDB

Er verschijnt een lijst met IBM DB2 UDB tabellen voor gebruik in uw dashboard. U kunt deze tabellen en hun betekenis vinden op documentation.invantive.com. Een beperkt aantal tabellen uit de IBM DB2 UDB documentatie van Invantive zijn niet zichtbaar vanuit Power Query omdat ze parameters hebben.

Voer de volgende stappen uit om gegevens in uw dashboard te laden:

 1. Selecteer de tabel die u wilt gebruiken in de Navigator. U kunt ook meerdere tabellen tegelijk selecteren.

 2. Rechts verschijnt een voorbeeld van de gegevens van IBM DB2 UDB wanneer u een tabel selecteert.

 3. Selecteer de OK-knop.

 4. Alle gegevens van alle geselecteerde tabellen worden rechtstreeks door de connector in Power Query geladen.

 5. Het laden kan kort of lang duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens. De eerste keer duurt het altijd merkbaar langer omdat de gegevens nog niet in de "cache" zitten.

 6. Geavanceerde Power Query-gebruikers kunnen de knop 'Transformeren' gebruiken om de laadsnelheid van Power Query te verhogen door filters toe te passen.

De IBM DB2 UDB-verbinding slaat de gegevens op in de cache. Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen. Power Query, vooral tijdens dashboardontwikkeling, haalt vaak dezelfde gegevens opnieuw op. Deze cache zorgt voor een merkbare versnelling. De gegevens in de cache worden vernieuwd volgens de duur die u instelt in de virtuele IBM DB2 UDB-database. Standaard is de duur ingesteld op 4 uur; Om deze reden ontvang u 4 uur lang dezelfde gegevens via de verbinding.

Een IBM DB2 UDB-dashboard maken

In Power Query zijn de gegevens nu klaar voor gebruik in het dashboard.

Bouw nu uw rapporten of dashboards.

Klik op "Vernieuwen" om de IBM DB2 UDB gegevens van Invantive Bridge Online te vernieuwen.

Aanvullende functies

Na een aanvankelijk succes met nieuwe inzichten via een aangepast rapport of analyse op IBM DB2 UDB, gaat u meerdere dashboards maken op uw IBM DB2 UDB-gegevens. Het is dan efficiënter om Microsoft-gegevensstromen te gebruiken, zodat de gegevens worden gedeeld tussen de verschillende dashboards binnen het online Power Query-platform.

U kunt ook andere Invantive connectoren gebruiken voor een rapport of analyse. Hiervoor kunt u de hierboven beschreven stappen volgen. Alle Power Query connectoren van Invantive werken identiek; alleen de registratie van de database is afhankelijk van de gegevensbron.

Tot slot kun u met Invantive Cloud ook software bouwen in de vorm van kleine webapplicaties. Deze software kan de gegevens in uw database gebruiken.