Privacybeleid

Privacybeleid Invantive

Ingangsdatum: 17-06-2024

Invantive ('wij' of 'onze') exploiteert alle invantive.com websites (hierna de 'Dienst' genoemd).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u met betrekking tot die gegevens hebt gemaakt.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk via Invantive Cloud.

In geval van inconsistentie of conflict tussen de Engelse versie van dit Privacybeleid en een vertaling ervan, is de Engelse versie bepalend.

Revisiegeschiedenis

De herzieningen van het Privacybeleid zijn:

 • 22-05-2019: Oorspronkelijke versie
 • 26-08-2019: Duidelijke typefouten corrigeren.Correct evident typos.
 • 11-07-2023: Contactgegevens bijwerken.
 • 17-06-2024: Meertalig, toepassing op alle invantive.com-sites, e-mailadres van contactpersoon wijzigen in security@invantive.com.

Definities

 • Dienst

  Dienst zijn de invantive.com websites die worden geëxploiteerd door Invantive BV.

 • Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van die gegevens en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

 • Gebruiksgegevens

  Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij vanuit de Dienst-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 • Cookies

  Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

 • Verwerkingsverantwoordelijke

  Verwerkingsverantwoordelijke betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of samen met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden of moeten worden verwerkt.

  In het kader van dit Privacybeleid zijn wij Verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens.

 • Gegevensverwerkers (of Dienstverleners)

  Gegevensverwerker (of Dienstverlener) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

  Invantive kan gebruik maken van de diensten van verschillende Dienstverleners om uw gegevens effectiever te verwerken.

 • Betrokkene (of Gebruiker)

  Betrokkene is elke levende persoon die onze Dienst gebruikt en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van informatie

Invantive verzamelt verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om de Dienst aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die gebruikt kan worden om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, stad, land
 • Cookies en Gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van een of meer van deze berichten van ons door de afmeldlink of instructies te volgen in elke e-mail die we verzenden of door contact met ons op te nemen.

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop de Dienst wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (bijv. IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Tracking- en cookiegegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere traceringstechnologieën gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van Cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst uit te voeren.
 • Voorkeurscookies. Wij gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. Wij gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Invantive gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze Dienst te leveren en te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen aan onze Dienst
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Dienst wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze Dienst kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Dienst te monitoren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, hangt Invantive's wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie beschreven in dit Privacybeleid af van de Persoonsgegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we ze verzamelen.

Invantive kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u uitvoeren
 • U heeft ons hiervoor toestemming gegeven
 • De verwerking is in ons rechtmatig belang en wordt niet opgeheven door uw rechten
 • Wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bewaren van gegevens

Invantive zal uw Persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld, als wij uw gegevens moeten bewaren om aan toepasselijke wetten te voldoen), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Invantive zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Gegevensoverdracht

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw jurisdictie.

Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar Nederland overbrengen en deze in Nederland en andere landen binnen de Europese Unie verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met deze overdracht.

Invantive zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate maatregelen zijn getroffen, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Als Invantive betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onderhevig worden aan een ander Privacybeleid.

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan Invantive verplicht zijn om uw Persoonsgegevens openbaar te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Invantive kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in de overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van Invantive te beschermen en verdedigen
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Om te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het Internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Beleid inzake "Do Not Track"-signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

Invantive biedt geen ondersteuning voor Do Not Track ("DNT"). Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Gegevensbeschermingsrechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Invantive streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Neem contact met ons op als u wilt weten welke Persoonsgegevens we over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Wanneer dit mogelijk is, kunt u uw Persoonsgegevens rechtstreeks in uw accountinstellingen inzien, bijwerken of laten verwijderen. Als u niet in staat bent om deze acties zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op rectificatie. U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Het recht van beperking. U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Het recht op gegevensportabiliteit. U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer Invantive op uw toestemming vertrouwde om uw persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U heeft het recht om bij een Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen betrekken om onze Dienst te faciliteren ("Dienstverleners"), de Dienst namens ons te verlenen, Dienst-gerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze gegevens voor geen enkel ander doel openbaar te maken of te gebruiken.

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons beheerd worden. Als u op een link van een derde klikt wordt u naar de site van die derde geleid. Wij raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites en/of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet op personen jonger dan 18 jaar ("Kinderen").

Invantive verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 18 jaar. Neem contact met ons op als u een ouder of voogd bent en u bent zich ervan bewust dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt. Wij nemen stappen om informatie van onze servers te verwijderen als wij ons ervan bewust worden dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming.

Wijzigingen aan het Privacybeleid

Invantive kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Invantive brengt u op de hoogte van wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Invantive zal u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Diensten, voordat de verandering van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen aan dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.

Contact opnemen

Neem contact met ons op als u vragen hebt over dit Privacybeleid:

 • Per email:
 • Per telefoon:
 • Meld BeveiligingsincidentX
 • Openingstijden: 9:00 - 17:00 CET maandag tot/met vrijdag.
 • Vermeld altijd uw telefoonnummer, uw e-mailadres en een korte omschrijving. Gelieve geen gevoelige details mee te sturen voordat een veilig communicatiekanaal is gerealiseerd.
 • Stuur voor dringende beveiligingsincidenten een e-mail of bel met nummerherkenning buiten de openingstijden. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
 • We gebruiken de NCSC-dreigingsmatrix om een gemeld incident te classificeren. We gebruiken de NCSC's Responsible Disclosure Guideline als basis voor ons beleid.
 • U ontvangt altijd binnen één werkdag een ontvangstbevestiging.
 • We vragen u om informatie over het beveiligingsincident niet met anderen te delen totdat Invantive voldoende gelegenheid heeft gehad om het probleem op te lossen en gebruikers voldoende gelegenheid hebben gehad om een mogelijk bijgewerkte versie van de software te gebruiken. Wij vragen u om verder geen gebruik te maken van enige kennis van het beveiligingsincident en om acties achterwege te laten mogelijk geworden door het bestaan van het beveiligingsprobleem.
 • Als u niet tevreden bent met de afhandeling, vragen we u om contact op te nemen met het NCSC.