Jak se připojím Power BI k NMBRS?

Proveďte následující kroky pro připojení Power BI k NMBRS. Potřebujete pouze znalost Power BI, vlastního podnikání a administrativy NMBRS.

Nmbrs je mzdový software v cloudu. Nmbrs poskytuje mzdové i personální funkce. K dispozici jsou výplaty jak pro nizozemskou, tak švédskou legislativu. Nmbrs používají podnikatelé a účetní firmy.

Pro připojení NMBRS k Power BI rozhraní API nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o NMBRS. Tento podrobný plán vám přesně řekne, jaké kroky musíte v Invantive Cloud projít, abyste si vytvořili vlastní řídicí panel s daty z NMBRS.

Kroky pro připojení Power BI k NMBRS jsou:

 1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
 2. Vytvořte databázi NMBRS.
 3. Pomocí konektoru Microsoft OData zpřístupněte databázi NMBRS.
 4. Připojte Power BI k NMBRS přes konektor.
 5. Načíst data z NMBRS do Power BI.
 6. Sestavte si svůj řídicí panel.

Invantive Cloud nabízí konektor NMBRS pro stahování dat z NMBRS do Power BI, ale existuje více než 75 dalších konektorů, které jsou k dispozici také pro SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query a/nebo Azure Data Factory.

S konektorem NMBRS pro Power BI ve výchozím nastavení načtete data ze všech připojených společností NMBRS na vašem řídicím panelu. Můžete omezit počet NMBRS společností, které jsou načteny v Power BI prostřednictvím nastavení databáze. Například můžete také omezit konektor pro NMBRS na data přesně z jedné společnosti NMBRS. Samozřejmě můžete data také filtrovat podle konkrétní společnosti NMBRS pomocí kroku filtru v Power BI. Konektor NMBRS pro Power BI má pokročilé optimalizace pro skvělý výkon v reálném čase jak s jedinou společností NMBRS, tak se stovkami společností NMBRS.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra NMBRS. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

 1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

 2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

 3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se. Zaregistrujte se do Invantive Cloud.

 4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu. Zadejte firemní e-mailovou adresu.

 5. Vyberte tlačítko Další.

 6. Zadejte své osobní údaje. Zadejte osobní údaje.

 7. Vyberte tlačítko Další.

 8. Zadejte své heslo a zopakujte heslo, které jste zadali.

 9. Vyberte tlačítko Další. Zadejte dvě identická hesla.

 10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

 11. Zadejte šestimístný ověřovací kód. Šestimístný ověřovací kód pro ověření e-mailové adresy.

 12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

 13. Přihlaste se hned teď. Zaregistrujte se.

 14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další. Připravte konfiguraci TOTP.

 15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“. Naskenujte QR kód do aplikace TOTP-app a zadejte aktuální kód.

 16. Přeskočit registraci organizace. Přeskočit registraci společnosti.

 17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“. Doplňte osobní údaje.

 18. Přejděte na řídicí panel. Přejděte na řídicí panel.

 19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s NMBRS a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit NMBRS databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z NMBRS. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z NMBRS. Invantive Cloud poskytuje Power BI odkaz v reálném čase na NMBRS. Databáze bude použita pro všechny vaše NMBRS vykazování s Power BI. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s {0} a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

 1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi. Přidat databázi.

 2. Vyberte NMBRS ze seznamu. Vyberte konektor NMBRS.

 3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro NMBRS.

 4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z NMBRS na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Power BI přístup k NMBRS

Pro načtení dat z Power BI vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Power BI. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Power BI.

Pro bezpečné používání dat z NMBRS mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

 1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

 2. Pokud chcete data používat prostřednictvím webových verzí Power BI, musíte zcela zakázat kontrolu IP adresy zadáním hvězdičky („*“).

Nyní jste připraveni importovat data NMBRS do Power BI.

Konfigurace konektoru Power BI pro NMBRS

Nyní budete stahovat Power BI dat z NMBRS přes zavedený odkaz.

Proveďte následující kroky:

 1. Spusťte Microsoft Power BI a klikněte na „Získat data“. Použití funkce Získat data v Power BI

 2. Vyberte možnost "OData Feed". Zvolte zdroj OData

 3. Do okna zadejte adresu Bridge Online databáze NMBRS. Vyberte tlačítko OK. Konfigurace adresy URL OData pro Invantive Bridge Online

 4. Někdy Power BI adresu URL nepřijme a objeví se žlutý varovný signál. Pokud ano, přidejte na konec adresy URL „/“ a znovu ji odstraňte. Vyberte tlačítko OK.

 5. Pokud jste dosud nezaznamenali své přihlašovací údaje v Power BI, zobrazí se zpráva o chybějícím ověření.

 6. Vyberte kartu „Základní“ vlevo. Konfigurace základního ověřování

 7. Zadejte uživatelské jméno pro Invantive Cloud.

 8. Zadejte heslo, které jste nastavili pro Invantive Cloud.

 9. Pokud nemáte konkrétní důvody, nemusíte měnit „Rozsah“ v nabídce „Vyberte úroveň“.

 10. Vyberte tlačítko OK.

Tyto kroky musíte provést pouze pro propojení NMBRS s Power BI jednou. Od této chvíle najdete propojený zdroj dat v Power BI pod „Nedávné zdroje“ v nabídce.

Načíst data v Power BI z NMBRS

Zobrazí se seznam tabulek NMBRS pro použití ve vašem řídicím panelu. Tyto tabulky a jejich význam najdete na documentation.invantive.com. Omezený počet tabulek z NMBRS dokumentace Invantive není viditelný z Power BI, protože mají parametry.

Chcete-li načíst data do řídicího panelu, proveďte následující kroky:

 1. Vyberte tabulku, kterou chcete použít v Navigátoru. Můžete také vybrat více tabulek najednou.

 2. Náhled dat z NMBRS se zobrazí vpravo, když vyberete tabulku.

 3. Vyberte tlačítko OK.

 4. Všechna data ze všech vybraných tabulek jsou načtena přímo konektorem do Power BI.

 5. Načítání může trvat krátkou nebo dlouhou dobu v závislosti na množství dat. Poprvé to stejně trvá znatelně déle, protože data ještě nejsou v „mezipaměti“.

 6. Pokročilí uživatelé Power BI mohou pomocí tlačítka „Transformovat“ zvýšit rychlost načítání z Power BI použitím filtrů.

Připojení NMBRS uloží data do mezipaměti. Vaše data budou uložena zašifrovaná. Power BI, zejména během vývoje řídicího panelu, často znovu načítá stejná data. Tato mezipaměť poskytuje znatelné zrychlení. Data uložená v mezipaměti se aktualizují podle doby trvání, kterou jste nastavili ve virtuální databázi NMBRS. Ve výchozím nastavení je doba trvání nastavena na 4 hodiny; proto obdržíte stejná data po dobu 4 hodin prostřednictvím připojení.

Vytvoření NMBRS ovládacího panelu

V Power BI jsou data připravena k použití v řídicím panelu.

Nyní sestavte své přehledy nebo řídicí panely.

Kliknutím na tlačítko „Obnovit“ obnovíte data NMBRS z Invantive Bridge Online.

Další funkce

Po počátečním úspěchu s novými poznatky prostřednictvím vlastní zprávy nebo analýzy na NMBRS vytvoříte více řídicích panelů na vašich NMBRS datech. Pak je efektivnější používat datové toky společnosti Microsoft, aby byla data sdílena mezi různými řídicími panely v rámci online platformy Power BI.

Pro sestavy nebo analýzu můžete použít i jiné konektory Invantive. Za tímto účelem můžete postupovat podle výše popsaných kroků. Všechny Power BI konektory Invantive pracují stejně; pouze registrace databáze závisí na zdroji dat.

Nakonec pomocí Invantive Cloud můžete také vytvářet software ve formě malých webových aplikací. Tento software může používat data ve vaší databázi.