Föraren "xml" är inte tillgänglig i kombination med Power Query-koppling. (itgenhcr049 - 00-573b7ac59e6db089ab49a04473db34f9-16a29616630895c9-00)

Det begärda objektet är okänt.

Du kanske vill gå till Invantive Cloud startsida?

Kontakta vår support när du tycker att den här sidan borde fungera.