Den här sidan har blivit maskinöversatt.

Få tillgång till datakällor (i molnet) via FTP med hjälp av FTP-server för Business Data

Gör data i över 75 datakällor tillgängliga för vilken FTP-klient som helst.

Följande datakällor är tillgängliga som live moln- och databasdata med en FTP-klient som använder FTP-server för Business Data. FTP-servern erbjuder läs- och skrivmöjligheter till en eller flera datakällor i en virtuell Invantive SQL-databas. FTP används för att överföra filer, där varje fil kan innehålla anpassningsbart innehåll i många populära format från SQL-förfrågningar på molntabeller och databasvyer samt utdata från procedurell SQL-kod. Filer kan automatiskt laddas upp till en molndatabas eller behandlas som affärstransaktioner i molnprogram. FTP-server för Business Data skalar från små till stora företag genom den solida grunden för Invantive SQL, inklusive många komplexa datafilter, och transparent parallellkörning med hjälp av högpresterande streaming av data för SQL-förfrågningar.