Kierowca "csv" nie jest dostępny w połączeniu z Power Query. (itgenhcr049 - 00-0dd2682c2034b3dcbeef132aecd298f4-dcf224ad921d4ea1-00)

Nieznana jest pozycja, której dotyczy wniosek.

Może chcesz przejść na stronę strony startowej Invantive Cloud?

Skontaktuj się z naszym supportem, gdy uważasz, że ta strona powinna działać.