Personvernerklæring

Personvernerklæring Invantive

Ikrafttredelsesdato: 17-06-2024

Invantive ("oss", "vi" eller "vår") driver alle invantive.com-nettsteder (heretter referert til som "tjenesten").

Denne siden informerer deg om våre retningslinjer angående innsamling, bruk og utlevering av personopplysninger når du bruker tjenesten vår og valgene du har knyttet til disse dataene.

Vi bruker dataene dine til å tilby og forbedre tjenesten. Ved å bruke tjenesten godtar du innsamling og bruk av informasjon i samsvar med denne policyen. Med mindre annet er definert i denne personvernerklæringen, har begrepene som brukes i denne personvernerklæringen samme betydning som i våre vilkår og betingelser.

I tilfelle inkonsekvens eller konflikt mellom den engelske versjonen av denne personvernerklæringen og enhver oversettelse av den, skal den engelske versjonen styre og kontrollere.

Endringshistorikk

Revisjonene av personvernerklæringen er:

 • 22-05-2019: Original versjon.
 • 26-08-2019: Korriger åpenbare skrivefeil.Correct evident typos.
 • 11-07-2023: Oppdater kontaktdata.
 • 17-06-2024: Flerspråklig, applikasjon til alle invantive.com-sider, endre kontakt-e-postadresse til security@invantive.com.

Definisjoner

 • Service

  Tjenesten er invantive.com-nettsidene som drives av Invantive BV.

 • Personlig informasjon

  Personopplysninger betyr data om en levende person som kan identifiseres fra disse dataene (eller fra disse og annen informasjon enten i vår besittelse eller som sannsynligvis vil komme i vår besittelse).

 • Bruksdata

  Bruksdata er data som samles inn automatisk, enten generert ved bruk av tjenesten eller fra selve tjenesteinfrastrukturen (for eksempel varigheten av et sidebesøk).

 • Informasjonskapsler

  Informasjonskapsler er små filer som lagres på enheten din (datamaskin eller mobilenhet).

 • Datakontrollør

  Behandlingsansvarlig betyr den fysiske eller juridiske personen som (enten alene eller sammen eller i fellesskap med andre personer) bestemmer formålet med og måten noen personopplysninger skal, eller skal, behandles på.

  For formålet med denne personvernerklæringen er vi en dataansvarlig for dine personopplysninger.

 • Databehandlere (eller tjenesteleverandører)

  Databehandler (eller tjenesteleverandør) betyr enhver fysisk eller juridisk person som behandler dataene på vegne av den behandlingsansvarlige.

  Invantive kan bruke tjenestene til ulike tjenesteleverandører for å behandle dataene dine mer effektivt.

 • Datasubjekt (eller bruker)

  Datasubjektet er enhver levende person som bruker tjenesten vår og er gjenstand for personopplysninger.

Informasjonsinnsamling og bruk

Invantive samler inn flere forskjellige typer informasjon for ulike formål for å tilby og forbedre tjenesten til deg.

Datatyper som samles inn

Personlig informasjon

Når du bruker tjenesten vår, kan vi be deg om å gi oss visse personlig identifiserbare opplysninger som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg ("personopplysninger"). Personlig identifiserbar informasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til:

 • Epostadresse
 • Fornavn og etternavn
 • Selskapsnavn
 • Telefonnummer
 • Adresse, stat, provins, postnummer, by, land
 • Informasjonskapsler og bruksdata

Vi kan bruke dine personopplysninger til å kontakte deg med nyhetsbrev, markedsførings- eller reklamemateriell og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Du kan velge bort å motta noen, eller alle, disse kommunikasjonene fra oss ved å følge avmeldingslenken eller instruksjonene gitt i en e-post vi sender eller ved å kontakte oss.

Bruksdata

Vi kan også samle inn informasjon om hvordan tjenesten får tilgang til og brukes ("bruksdata"). Disse bruksdataene kan inkludere informasjon som datamaskinens Internett-protokolladresse (f.eks. IP-adresse), nettlesertype, nettleserversjon, sidene til tjenesten vår du besøker, klokkeslett og dato for besøket, tiden brukt på disse sidene, unikt enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Data for sporing og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å spore aktiviteten på tjenesten vår, og vi har viss informasjon.

Informasjonskapsler er filer med en liten mengde data som kan inneholde en anonym unik identifikator. Informasjonskapsler sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på enheten din. Andre sporingsteknologier brukes også som beacons, tagger og skript for å samle inn og spore informasjon og for å forbedre og analysere tjenesten vår.

Du kan instruere nettleseren din til å nekte alle informasjonskapsler eller angi når en informasjonskapsel sendes. Men hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan det hende du ikke kan bruke noen deler av tjenesten vår.

Eksempler på informasjonskapsler vi bruker:

 • Øktinformasjonskapsler. Vi bruker sesjonsinformasjonskapsler for å drive tjenesten vår.
 • Preferanseinformasjonskapsler. Vi bruker preferanseinformasjonskapsler for å huske dine preferanser og ulike innstillinger.
 • Sikkerhetsinformasjonskapsler. Vi bruker sikkerhetsinformasjonskapsler for sikkerhetsformål.

Bruk av data

Invantive bruker de innsamlede dataene til ulike formål:

 • For å tilby og vedlikeholde tjenesten vår
 • For å varsle deg om endringer i tjenesten vår
 • For å la deg delta i interaktive funksjoner i tjenesten vår når du velger å gjøre det
 • For å gi kundestøtte
 • For å samle analyser eller verdifull informasjon slik at vi kan forbedre tjenesten vår
 • For å overvåke bruken av tjenesten vår
 • For å oppdage, forhindre og løse tekniske problemer
 • For å gi deg nyheter, spesialtilbud og generell informasjon om andre varer, tjenester og arrangementer som vi tilbyr som ligner på de du allerede har kjøpt eller spurt om med mindre du har valgt å ikke motta slik informasjon

Hvis du er fra det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), avhenger Invantives juridiske grunnlag for å samle inn og bruke personopplysningene beskrevet i denne personvernerklæringen av personopplysningene vi samler inn og den spesifikke konteksten vi samler dem inn i.

Invantive kan behandle dine personopplysninger fordi:

 • Vi må utføre en kontrakt med deg
 • Du har gitt oss tillatelse til å gjøre det
 • Behandlingen er i våre legitime interesser, og den overstyres ikke av dine rettigheter
 • Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Oppbevaring av data

Invantive vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene angitt i denne personvernerklæringen. Vi vil beholde og bruke dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel hvis vi er pålagt å beholde dataene dine for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.

Invantive vil også beholde bruksdata for interne analyseformål. Bruksdata oppbevares vanligvis i en kortere periode, bortsett fra når disse dataene brukes til å styrke sikkerheten eller forbedre funksjonaliteten til tjenesten vår, eller vi er juridisk forpliktet til å oppbevare disse dataene i lengre perioder.

Overføring av data

Din informasjon, inkludert personopplysninger, kan overføres til - og vedlikeholdes på - datamaskiner som befinner seg utenfor din stat, provins, land eller annen statlig jurisdiksjon der databeskyttelseslovene kan avvike fra lovgivningen i din jurisdiksjon.

Hvis du befinner deg utenfor Nederland og velger å gi oss informasjon, vær oppmerksom på at vi overfører dataene, inkludert personopplysninger, til Nederland og behandler dem i Nederland og andre land innenfor EU.

Ditt samtykke til denne personvernerklæringen etterfulgt av din innsending av slik informasjon representerer din samtykke til den overføringen.

Invantive vil ta alle nødvendige skritt for å sikre at dataene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen, og ingen overføring av dine personopplysninger vil finne sted til en organisasjon eller et land med mindre det er tilstrekkelige kontroller på plass, inkludert sikkerheten til dine data og annen personlig informasjon.

Utlevering av data

Forretningstransaksjon

Hvis Invantive er involvert i en fusjon, oppkjøp eller salg av eiendeler, kan dine personopplysninger bli overført. Vi vil varsle før personopplysningene dine overføres og blir underlagt en annen personvernerklæring.

Avsløring for rettshåndhevelse

Under visse omstendigheter kan Invantive bli pålagt å avsløre dine personopplysninger hvis det er pålagt å gjøre det ved lov eller som svar på gyldige forespørsler fra offentlige myndigheter (f.eks. en domstol eller et offentlig organ).

Invantive kan avsløre dine personopplysninger i god tro om at slik handling er nødvendig:

 • For å overholde en juridisk forpliktelse
 • For å beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommen til Invantive
 • For å forhindre eller undersøke mulige forseelser i forbindelse med tjenesten
 • For å beskytte den personlige sikkerheten til brukere av tjenesten eller offentligheten
 • For å beskytte mot juridisk ansvar

Sikkerhet for data

Sikkerheten til dine data er viktig for oss, men husk at ingen metode for overføring over Internett eller elektronisk lagring er 100 % sikker. Selv om vi streber etter å bruke kommersielt akseptable midler for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet.

Retningslinjer for "Ikke spor"-signaler under California Online Protection Act (CalOPPA)

Invantive støtter ikke Do Not Track ("DNT"). Ikke spor er en preferanse du kan angi i nettleseren din for å informere nettsteder om at du ikke ønsker å bli sporet.

Du kan aktivere eller deaktivere Ikke spor ved å gå til Preferanser eller Innstillinger-siden i nettleseren din.

Databeskyttelsesrettigheter i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), har du visse databeskyttelsesrettigheter. Invantive tar sikte på å ta rimelige skritt for å tillate deg å korrigere, endre, slette eller begrense bruken av dine personopplysninger.

Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personopplysninger vi har om deg og hvis du ønsker at de skal fjernes fra systemene våre, vennligst kontakt oss.

Under visse omstendigheter har du følgende databeskyttelsesrettigheter:

 • Retten til å få tilgang til, oppdatere eller slette informasjonen vi har om deg. Når det er mulig, kan du få tilgang til, oppdatere eller be om sletting av dine personlige data direkte i kontoinnstillingene. Hvis du ikke er i stand til å utføre disse handlingene selv, vennligst kontakt oss for å hjelpe deg.
 • Retten til retting. Du har rett til å få rettet informasjonen din dersom denne informasjonen er unøyaktig eller ufullstendig.
 • Retten til å protestere. Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger.
 • Begrensningsretten. Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.
 • Retten til dataportabilitet. Du har rett til å få en kopi av informasjonen vi har om deg i et strukturert, maskinlesbart og vanlig brukt format.
 • Retten til å trekke tilbake samtykke. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst der Invantive stolte på ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger.

Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før du svarer på slike forespørsler.

Du har rett til å klage til et datatilsyn om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Tjenestetilbydere

Vi kan ansette tredjepartsselskaper og enkeltpersoner for å tilrettelegge for tjenesten vår ("tjenesteleverandører"), levere tjenesten på våre vegne, utføre tjenesterelaterte tjenester eller hjelpe oss med å analysere hvordan tjenesten vår brukes.

Disse tredjepartene har kun tilgang til dine personopplysninger for å utføre disse oppgavene på våre vegne og er forpliktet til ikke å avsløre eller bruke dem til andre formål.

Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en tredjepartskobling, vil du bli dirigert til denne tredjepartens nettsted. Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese personvernreglene for hvert nettsted du besøker.

Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Barns personvern

Tjenesten vår henvender seg ikke til noen under 18 år ("Barn").

Invantive samler ikke bevisst inn personlig identifiserbar informasjon fra noen under 18 år. Hvis du er en forelder eller verge og du er klar over at barnet ditt har gitt oss personopplysninger, vennligst kontakt oss. Hvis vi blir oppmerksomme på at vi har samlet inn personopplysninger fra barn uten bekreftelse av foreldrenes samtykke, tar vi skritt for å fjerne denne informasjonen fra serverne våre.

Endringer i denne personvernerklæringen

Invantive kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Invantive varsler deg om eventuelle endringer ved å legge ut den nye personvernerklæringen på denne siden.

Invantive vil gi deg beskjed via e-post og/eller en fremtredende melding på tjenesten vår, før endringen trer i kraft, og oppdaterer "ikrafttredelsesdatoen" øverst i denne personvernerklæringen.

Du anbefales å gjennomgå denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for eventuelle endringer. Endringer i denne personvernerklæringen trer i kraft når de legges ut på denne siden.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss:

 • Via epost:
 • Over telefon:
 • Rapporter sikkerhetshendelseX
 • Åpningstider: 9:00 - 17:00 CET mandag til fredag.
 • Oppgi alltid telefonnummer, e-postadresse og en kort beskrivelse. Vennligst ikke oppgi sensitive detaljer før en sikker kommunikasjonskanal er etablert.
 • For akutte sikkerhetshendelser vennligst send en e-post eller ring med oppringer-ID aktivert utenom åpningstidene. Du vil bli ringt tilbake så snart som mulig.
 • Vi bruker NCSC-trusselmatrisen til å klassifisere en rapportert hendelse. Vi bruker NCSCs retningslinjer for ansvarlig avsløring som grunnlag for vår policy.
 • Du vil alltid motta en bekreftelse på mottak innen én virkedag.
 • Vi ber deg om ikke å dele informasjon om sikkerhetshendelsen med andre før Invantive har hatt tilstrekkelig mulighet til å løse problemet, og brukerne har hatt tilstrekkelig mulighet til å bruke en eventuelt oppdatert versjon av programvaren. Vi ber deg om å ikke videre bruke noen kunnskap om sikkerhetshendelsen og å utelate eventuelle handlinger som er gjort mulig etter at sikkerhetsproblemet eksisterer.
 • Hvis du ikke er fornøyd med håndteringen, vil vi gjerne be deg om å kontakte NCSC.