Privatlivspolitik

Fortrolighedspolitik Invantive

Ikrafttrædelsesdato: 17-06-2024

Invantive ("os", "vi" eller "vores") driver alle invantive.com-websteder (i det følgende benævnt "tjenesten").

Denne side informerer dig om vores politikker vedrørende indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger, når du bruger vores tjeneste, og de valg, du har i forbindelse med disse data.

Vi bruger dine data til at levere og forbedre tjenesten. Ved at bruge tjenesten accepterer du indsamling og brug af oplysninger i overensstemmelse med denne politik. Medmindre andet er defineret i denne privatlivspolitik, har de udtryk, der bruges i denne privatlivspolitik, samme betydning som i vores vilkår og betingelser.

I tilfælde af uoverensstemmelse eller konflikt mellem den engelske version af denne privatlivspolitik og enhver oversættelse heraf, skal den engelske version gælde og kontrollere.

Revisionshistorie

Revisionerne af privatlivspolitikken er:

 • 22-05-2019: Original version.
 • 26-08-2019: Ret åbenlyse stavefejl.Correct evident typos.
 • 11-07-2023: Opdater kontaktdata.
 • 17-06-2024: Flersproget, anvendelse på alle invantive.com-websteder, ændring af kontakt-e-mailadresse til security@invantive.com.

Definitioner

 • Service

  Service er invantive.com-websteder, der drives af Invantive BV.

 • Personlige oplysninger

  Personlige data betyder data om en levende person, der kan identificeres ud fra disse data (eller ud fra disse og andre oplysninger, som vi enten er i besiddelse af eller sandsynligvis vil komme i besiddelse af).

 • Brugsdata

  Brugsdata er data, der indsamles automatisk enten genereret af brugen af tjenesten eller fra selve tjenesteinfrastrukturen (f.eks. varigheden af et sidebesøg).

 • Småkager

  Cookies er små filer, der gemmes på din enhed (computer eller mobilenhed).

 • Dataansvarlig

  Dataansvarlig betyder den fysiske eller juridiske person, der (enten alene eller i fællesskab eller i fællesskab med andre personer) bestemmer formålet med og den måde, hvorpå personlige oplysninger behandles eller skal behandles.

  I forbindelse med denne privatlivspolitik er vi dataansvarlig for dine personoplysninger.

 • Databehandlere (eller tjenesteudbydere)

  Databehandler (eller tjenesteudbyder) betyder enhver fysisk eller juridisk person, der behandler dataene på vegne af den dataansvarlige.

  Invantive kan bruge tjenester fra forskellige tjenesteudbydere for at behandle dine data mere effektivt.

 • Den registrerede (eller brugeren)

  Den registrerede er enhver levende person, der bruger vores tjeneste og er genstand for personoplysninger.

Indsamling og brug af oplysninger

Invantive indsamler flere forskellige typer oplysninger til forskellige formål for at levere og forbedre tjenesten til dig.

Typer af indsamlede data

Personlige oplysninger

Når du bruger vores tjeneste, kan vi bede dig om at give os visse personligt identificerbare oplysninger, der kan bruges til at kontakte eller identificere dig ("personlige data"). Personligt identificerbare oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • E-mail-adresse
 • Fornavn og efternavn
 • Virksomhedens navn
 • Telefonnummer
 • Adresse, stat, provins, postnummer, by, land
 • Cookies og brugsdata

Vi kan bruge dine personoplysninger til at kontakte dig med nyhedsbreve, markedsførings- eller reklamemateriale og andre oplysninger, der kan være af interesse for dig. Du kan fravælge at modtage nogen af eller alle disse meddelelser fra os ved at følge afmeldingslinket eller instruktionerne i enhver e-mail, vi sender, eller ved at kontakte os.

Brugsdata

Vi kan også indsamle oplysninger om, hvordan tjenesten tilgås og bruges ("brugsdata"). Disse brugsdata kan omfatte oplysninger såsom din computers internetprotokoladresse (f.eks. IP-adresse), browsertype, browserversion, de sider i vores tjeneste, som du besøger, tidspunktet og datoen for dit besøg, den tid, der bruges på disse sider, unikke enhedsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Data om sporing og cookies

Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier til at spore aktiviteten på vores tjeneste, og vi opbevarer visse oplysninger.

Cookies er filer med en lille mængde data, der kan omfatte en anonym unik identifikator. Cookies sendes til din browser fra et websted og gemmes på din enhed. Andre sporingsteknologier bruges også, såsom beacons, tags og scripts til at indsamle og spore oplysninger og til at forbedre og analysere vores service.

Du kan indstille din browser til at afvise alle cookies eller til at angive, når der sendes en cookie. Men hvis du ikke accepterer cookies, kan du muligvis ikke bruge visse dele af vores tjeneste.

Eksempler på cookies, vi bruger:

 • Sessionscookies. Vi bruger sessionscookies til at drive vores tjeneste.
 • Præference-cookies. Vi bruger præferencecookies til at huske dine præferencer og forskellige indstillinger.
 • Sikkerhedscookies. Vi bruger sikkerhedscookies til sikkerhedsformål.

Brug af data

Invantive bruger de indsamlede data til forskellige formål:

 • At levere og vedligeholde vores service
 • At underrette dig om ændringer i vores service
 • For at give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner i vores tjeneste, når du vælger at gøre det
 • At yde kundesupport
 • At indsamle analyser eller værdifulde oplysninger, så vi kan forbedre vores service
 • At overvåge brugen af vores service
 • At opdage, forebygge og løse tekniske problemer
 • At give dig nyheder, særlige tilbud og generel information om andre varer, tjenester og begivenheder, som vi tilbyder, der ligner dem, du allerede har købt eller spurgt om, medmindre du har valgt ikke at modtage sådanne oplysninger.

Hvis du er fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), afhænger Invantives juridiske grundlag for indsamling og brug af de personlige oplysninger, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, af de personlige data, vi indsamler, og den specifikke kontekst, hvor vi indsamler dem.

Invantive kan behandle dine personlige data, fordi:

 • Vi har brug for at opfylde en kontrakt med dig
 • Du har givet os tilladelse til at gøre det
 • Behandlingen er i vores legitime interesse, og den tilsidesættes ikke af dine rettigheder.
 • Retsgrundlag for behandling af personoplysninger i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR)

Opbevaring af data

Invantive opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Vi opbevarer og bruger dine persondata i det omfang, det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser (for eksempel hvis vi er forpligtet til at opbevare dine data for at overholde gældende love), løse tvister og håndhæve vores juridiske aftaler og politikker.

Invantive vil også opbevare brugsdata til interne analyseformål. Brugsdata opbevares generelt i en kortere periode, undtagen når disse data bruges til at styrke sikkerheden eller forbedre funktionaliteten i vores service, eller vi er juridisk forpligtet til at opbevare disse data i længere perioder.

Overførsel af data

Dine oplysninger, herunder personoplysninger, kan overføres til - og vedligeholdes på - computere, der er placeret uden for din stat, provins, land eller anden statslig jurisdiktion, hvor databeskyttelseslovene kan være forskellige fra dem i din jurisdiktion.

Hvis du befinder dig uden for Holland og vælger at give os oplysninger, skal du være opmærksom på, at vi overfører data, herunder personoplysninger, til Holland og behandler dem i Holland og andre lande inden for EU.

Dit samtykke til denne fortrolighedspolitik efterfulgt af din indsendelse af sådanne oplysninger repræsenterer din accept af denne overførsel.

Invantive vil tage alle de skridt, der med rimelighed er nødvendige for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik, og ingen overførsel af dine personlige data vil finde sted til en organisation eller et land, medmindre der er tilstrækkelig kontrol på plads, herunder sikkerheden for dine data og andre personlige oplysninger.

Offentliggørelse af data

Forretningstransaktion

Hvis Invantive er involveret i en fusion, overtagelse eller salg af aktiver, kan dine personoplysninger blive overført. Vi vil give besked, før dine personoplysninger overføres og bliver underlagt en anden fortrolighedspolitik.

Videregivelse til retshåndhævelse

Under visse omstændigheder kan Invantive være forpligtet til at videregive dine personoplysninger, hvis det kræves ved lov eller som svar på gyldige anmodninger fra offentlige myndigheder (f.eks. en domstol eller et regeringsorgan).

Invantive kan videregive dine personlige data i god tro om, at en sådan handling er nødvendig:

 • For at overholde en juridisk forpligtelse
 • For at beskytte og forsvare Invantives rettigheder eller ejendom
 • For at forhindre eller undersøge mulige forseelser i forbindelse med tjenesten
 • At beskytte den personlige sikkerhed for brugere af tjenesten eller offentligheden
 • For at beskytte mod juridisk ansvar

Sikkerhed for data

Sikkerheden af dine data er vigtig for os, men husk, at ingen metode til transmission over internettet eller metode til elektronisk lagring er 100 % sikker. Selvom vi bestræber os på at bruge kommercielt acceptable midler til at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere deres absolutte sikkerhed.

Politik for "Do Not Track"-signaler i henhold til California Online Protection Act (CalOPPA)

Invantive understøtter ikke Do Not Track ("DNT"). Do Not Track er en præference, du kan indstille i din webbrowser for at informere websteder om, at du ikke ønsker at blive sporet.

Du kan aktivere eller deaktivere Do Not Track ved at besøge siden Præferencer eller Indstillinger i din webbrowser.

Rettigheder til databeskyttelse i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR)

Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), har du visse databeskyttelsesrettigheder. Invantive tilstræber at tage rimelige skridt til at give dig mulighed for at rette, ændre, slette eller begrænse brugen af dine personlige data.

Hvis du ønsker at blive informeret om, hvilke persondata vi har om dig, og hvis du ønsker at få dem fjernet fra vores systemer, bedes du kontakte os.

Under visse omstændigheder har du følgende databeskyttelsesrettigheder:

 • Retten til at få adgang til, opdatere eller slette de oplysninger, vi har om dig. Når det er muligt, kan du få adgang til, opdatere eller anmode om sletning af dine persondata direkte i dine kontoindstillinger. Hvis du ikke selv kan udføre disse handlinger, bedes du kontakte os for at få hjælp.
 • Retten til berigtigelse. Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige.
 • Retten til at gøre indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Retten til begrænsning. Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger.
 • Retten til dataportabilitet. Du har ret til at få udleveret en kopi af de oplysninger, vi har om dig, i et struktureret, maskinlæsbart og almindeligt anvendt format.
 • Retten til at trække samtykke tilbage. Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid, hvor Invantive er afhængig af dit samtykke til at behandle dine personlige oplysninger.

Bemærk, at vi kan bede dig om at bekræfte din identitet, før vi svarer på sådanne anmodninger.

Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personoplysninger. For mere information bedes du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Tjenesteudbydere

Vi kan ansætte tredjepartsvirksomheder og enkeltpersoner til at lette vores tjeneste ("tjenesteudbydere"), levere tjenesten på vores vegne, udføre tjenesterelaterede tjenester eller hjælpe os med at analysere, hvordan vores tjeneste bruges.

Disse tredjeparter har kun adgang til dine persondata for at udføre disse opgaver på vores vegne og er forpligtet til ikke at videregive eller bruge dem til andre formål.

Vores tjeneste kan indeholde links til andre websteder, der ikke drives af os. Hvis du klikker på et tredjepartslink, vil du blive sendt til den pågældende tredjeparts websted. Vi anbefaler på det kraftigste, at du gennemgår privatlivspolitikken på hvert websted, du besøger.

Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indhold, privatlivspolitikker eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester.

Børns privatliv

Vores tjeneste henvender sig ikke til personer under 18 år ("børn").

Invantive indsamler ikke bevidst personligt identificerbare oplysninger fra nogen under 18 år. Hvis du er forælder eller værge, og du er klar over, at dit barn har givet os personlige oplysninger, bedes du kontakte os. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet personlige oplysninger fra børn uden bekræftelse af forældrenes samtykke, tager vi skridt til at fjerne disse oplysninger fra vores servere.

Ændringer af denne privatlivspolitik

Invantive kan opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. Invantive underretter dig om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den nye fortrolighedspolitik på denne side.

Invantive giver dig besked via e-mail og/eller en fremtrædende meddelelse på vores tjeneste, inden ændringen træder i kraft, og opdaterer "ikrafttrædelsesdatoen" øverst i denne privatlivspolitik.

Du rådes til at gennemgå denne fortrolighedspolitik med jævne mellemrum for eventuelle ændringer. Ændringer i denne fortrolighedspolitik træder i kraft, når de offentliggøres på denne side.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os:

 • Via e-mail:
 • På telefon:
 • Rapporter sikkerhedshændelseX
 • Åbningstider: 9:00 - 17:00 CET mandag til fredag.
 • Nævn altid dit telefonnummer, din e-mailadresse og en kort beskrivelse. Angiv venligst ikke følsomme oplysninger, før en sikker kommunikationskanal er etableret.
 • For presserende sikkerhedshændelser bedes du sende en e-mail eller et opkald med opkalds-ID aktiveret uden for åbningstiden. Du vil blive kaldt tilbage så hurtigt som muligt.
 • Vi bruger NCSC-trusselsmatrixen til at klassificere en indberettet hændelse. Vi bruger NCSC's retningslinjer for ansvarlig offentliggørelse som grundlag for vores politik.
 • Du vil altid modtage en kvittering for modtagelse inden for en arbejdsdag.
 • Vi beder dig om ikke at dele oplysninger om sikkerhedshændelsen med andre, før Invantive har haft tilstrækkelig mulighed for at løse problemet, og brugerne har haft tilstrækkelig mulighed for at bruge en muligvis opdateret version af softwaren. Vi beder dig om ikke at videreanvende viden om sikkerhedshændelsen og undlade at foretage handlinger, der er blevet mulige efter sikkerhedsproblemets eksistens.
 • Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen, vil vi gerne bede dig om at kontakte NCSC.